آرشیو ماهانه: خرداد 1398

Uncategorized @fa
تصویر هدف

نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا

اسپری مستقیم ضدعفونی کننده الکلی بر روی تلفن همراه منجر به ورود محلول به درون گوشی شده و به علت حرارت درون گوشی تبدیل به بخار و در نهایت آتش سوزی یا انفجار می شود. – هنگام ضدعفونی تلفن همراه با ضدعفونی کننده های الکلی به موارد زیر توجه کنیم: • قبل از شروع ضدعفونی […]...