نام محصول

آنژیوكت یا برانول یك محصول چند كاره است كه برای تزریق های مكرر یا طولانی مدت سیاهرگی داروها، خون یا سایر محلول های تزریقی به تنهایی يا تركیبی از آنها به كار می رود. این محصول برای بی حسی اسپاینال، اپیدورال، كادال و حتی بیوپسی نیز استفاده می شود که  لوله های قابل انعطافی هستند که توسط یک سوزن کوچک داخل ورید تعبیه می شوند و پس از ورود آنژیکوت با سوزن به رگ ، سپس سوزن خارج شده و قسمت پلاستیکی ظریف داخل رگ باقی می ماند. این تجهیز برای تزریق انواع محلول‌های تزریقی و داروها به ورید بیمار استفاده می‌شود.